به صورت 70 درصد در حوزه‌های:
- گیاهان دارویی
- داروسازی
- مواد غذایی
- شیمی
به صورت 30 درصد در سایر حوزه‌ها(علوم انسانی، فنی‌مهندسی و ...)